TRAO ÁNH SÁNG - TẶNG CUỘC ĐỜI

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO
VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO
Viêm màng bồ đào là tình trạng viêm ở màng bồ đào, lớp giữa của mắt. Mắt có hình dạng như quả bóng ...